Feladatkosár
A feladatkosár tartalmazza a bevezetés következő lépéseit felhasználókra bontva, amelyek a kitűzött célok eléréséhez szükségesek.
Feladatkosár

A feladatkosár tartalmazza a bevezetés következő lépéseit felhasználókra bontva. Ami azt jelenti, hogy a bevezetés folyamatának egymásra épülő lépései mindenki számára pontosan megfogalmazott és megadott feladok formájában jelennek meg. Úgymint: milyen adatokat vegyen vel, milyen beállításokat tegyen meg, milyen tudásanyagot sajátítson el, ahhoz, hogy az adott feladatt kész legyen, és az arra ráépülő következő (akár mások által végzendő) feladatok is elkezdhetőek legyenek annak érdekében, hogy a végső bevezetési célok megvalósuljanak